Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk oktober Kinderen in de kerk oktober
Zondag 3 oktober
Crècheleiding                :  Tamara N.
Assistent leiding            :  Monique W.
Kindernevendienst         :  Melissa
Waar is iedereen?
Een vrouw is betrapt op overspel. Ze wordt bij Jezus gebracht met de vraag: ‘Moet ze gestenigd worden?’ Jezus schrijft in het zand en antwoordt: ‘Wie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Zondag 10 oktober
Crècheleiding                :  Dirdry
Assistent leiding            :  Coen
Kindernevendienst         :  Tamara N.
Gaat er al een lichtje branden?
Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is. De Farizeeën begrijpen het niet. Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als tweegetuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch niet?

Zondag 17 oktober
Crècheleiding                :  Claudia
Assistent leiding            :  Femke
Kindernevendienst         :  José

Zondag 24 oktober
Crècheleiding                :  Tamara M.
Assistent leiding            :  Martha
Kindernevendienst         :  Mary

Zondag 31 oktober
Crècheleiding                :  Melissa
Assistent leiding            :  Monique W.
Kindernevendienst         :  Dirdry
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Versoepeling corona-maatregelen
Naar aanleiding van het aangepaste beleid van de rijksoverheid en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad de plaatselijke corona-maatregelen versoepeld. Hierbij zijn gepaste afstand en eigen verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen.
We blijven voorlopig registreren en bevelen het desinfecteren bij de ingang van het kerkgebouw aan.
De kinderen mogen bij aanvang van de dienst weer mee naar binnen.
De stoelen staan weer op hun oorspronkelijke plek, waarbij een gedeelte aangewezen is voor meer afstand voor kerkgangers die zich zo veiliger voelen.
Er is een vrije plaats keuze. Wel is er een looproute bij binnenkomen en verlaten van de kerk.
Er zijn ook weer collecten waarbij de zakken met lange stok worden gebruikt. Binnen de kerkzaal staat de collectant voor de diaconie en in het portaal die voor de Kerk.
Het handen schudden is nog niet aan de orde en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om gepaste afstand te houden en zich te testen bij klachten.
Als er koffiedrinken is na de dienst, kan dat gewoon in de Brug.
Het nieuwe beleid gaat na afkondiging op 26 september op 3 oktober in.
We hopen alle gemeenteleden en anderen binnenkort zoveel mogelijk lijfelijk weer te ontmoeten tijdens de eredienst.
Johan Smallegange


 
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
Expositie in de Nicolauskerk
Vanaf zondag 26 september is er tot eind november een expositie te bezichtigen van de, inmiddels onder ons bekende, kunstenares Jopie Minnaard-Verheijke. De expositie bestaat uit een dertigtal aquarellen die zij maakte bij de Zeeuwse vertaling van het boek Openbaringen. Jopie beschrijft zelf hoe één en ander tot stand is gekomen. [DOWNLOAD hier]
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.