Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
ANBI

ANBI

 

ANBI INFORMATIE


De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Adres: postadres Oostkerkestraat 3, 4471 BA Wolphaartsdijk

Email College van Kerkrentmeesters: 
RSIN nummer:    823 567 436

Email Diaconie: 
RSIN nummer:    824 136 974
 

 
ORGANISATIE ORGANISATIE

Doelstelling en Visie

De doelstelling en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk zijn verwoord in het

Beleidsplan 2011-2016
 
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 

Bestuurssamenstelling
De  kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit zestien ambtsdragers: 1 predikant, 6 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.

De gegevens van de predikant en scriba vindt u tevens op de pagina Contact.

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer,maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK. 
Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Activiteiten
Hier vindt u een overzichten van onze activiteiten in het programmaboekje 2017-2018: KERKPROEVERIJ

 
FINANCIELE VERANTWOORDING FINANCIELE VERANTWOORDING

Jaarrekening en Begroting

Klik hier voor de jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters.
Klik hier voor de begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters.
Klik hier voor de Financiële verantwoording van de Diaconie.
Klik hier
 voor de jaarrekening 2016 van de Diaconie.
 

 
 
 

Inloggen


 

Gemeentevergadering
datum en tijdstip 18-11-2018 om Na de kerkdienst
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 20-11-2018 om 19.30 uur
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 20-11-2018 om 19:15 uur
meer details

 
Nieuwe expositie
Op dit moment zijn in ons kerkgebouw prachtige schilderijen van ons gemeentelid Nelleke Luteijn te bewonderen. Natuurlijk is de kerk elke zondag open om ze te bekijken. (zie fotoalbum)
Meer info
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.